Kivieväs

Näyttelymaskotti kädet mullassa. Kuva: Antti Ahonen