Aapo: 23.6.2014

Juttuja

Kuratointi, tuottaminen ja taiteellinen työ eivät helposti sovi yhteen. Kysymys on järjestä ja tunteista. Taiteellinen työ ja prosessi toimiessaan nojaa tunteeseen ja intuitioon, joka jalostuu järjellä ja tekniikoilla teoksiksi. Tuottajan työ taas on puhdasta logiikkaa: kylmää asioiden järjestelyä, tilan, toiminnan ja edellytysten hallintaa ja ennakointia. Kuratoriaalinen työ kulkee jossain välissä ja siten sekoittaa kivasti palettia. Olen tehnyt työtä Fluxeen kuratoimisessa ja tuotannossa kymmenen vuoden ajan ja samalla joutunut kohtaamaan tämän ongelman useaan otteeseen. Tarve organisoida on sisäsyntyinen vastuunkannon laji, joka jäsentyy työedellytyksien luomisena kollegoille ja toisaalta omaa taiteellista työtä laajempina kokonaisuuksina ja elämyksinä yleisölle tarjottavaksi.

Nykyajassa järki on dominantti suhteessa tunteeseen. Käytännössä se tarkoittaa, että oma taiteellinen työ jää jalkoihin, kun rakentaa edellytyksiä onnistuneelle tapahtumalle ja sen muille taiteilijoille. Samalla kuitenkin nautinto eri ihmisten kanssa kehitetyistä konsepteista, käytännöistä ja keskustelut esteettisistä valinnoista ovat korvaamattomia. Käsitekesän prokkis muistuttaakin kuratoriaalisesti paljon työtäni esitystaiteen vastaavana opettajan Kankaanpään taidekoulussa. Merkittävin motiivi työlle on saada nauttia muiden ihmisetn edistymisestä. Saattaa tuntua hullulta, etten koe tätä ristiriitaiseksi suhteessa omiin tarpeisiini ja taiteelliseen työhön. Opettaesa ja kuratoidessa joutuu sukeltamaan koko ajan uusiin haasteisiin, mikä haastaa omat käsitykset ja toimintatavat. Niin kauan, kuin saan enemmän, kuin menetän, jatkan.

Käsitekesän suhteen sekä kuratoriaalinen että tuotannollinen työ ovat olleet hyvin tärkeitä. Käsitekesän työkonsepti on hyvin kokonaisvaltainen. Taiteilijoita on haastettu tekemään jotain itselleen uutta, ottamaan riskejä ja tekemään työ puitteessa ja tavalla, joka on kaikille uutta. Pelto, maaseutu, maisema, käsitteellisyys ja yhteisöllinen prosessimalli, jossa residenssissä asuvat taiteilijat ja assarit työskentelevät yhdessä on jotain uutta kaikille.

Taidekäsityksen haastaminen on kuraattorin työn ytimessä. Luomalla toiminta-alusta, inspiroimalla, ja kehittämällä työtä yhdessä taiteilijoiden kanssa kyetään saavutuksiin. Olen ylpeä tästä prosessista ja onnellinen siitä, että olen saanut tehdä työtä näiden ihmisten kanssa.

© 2018 by Kukoistus with graphics by pippuriina.com

Kullaantie 739, 32860 Korkeaoja, Kokemäki

  • Seuraa facebookissa!