Cordwood Rocks

Inspiration for my project is most related to C.G. Jung and his Tower. Form, style and technique is another question. Basically I try keep it simple, functional, economical and ecological. Technique should also be easy to learn, get know how from the net.

From the beginning I have planned to use clay as a constructing material. Getting into it has revealed multiple techniques to use it. At the moment I’m most interested about cordwood –method. It is fast and easy way build up round shaped house. Logs are used a bit like tiles and instead of mortar I use mixture of clay and sand. If needed it’s possible to do plastering later on. Logs will be piled above half meter high natural stone plinth.

Projektini henkisenä lähteenä on ensisijaisesti C.G. Jung. Muoto, tyyli ja toteutustekniikka ovatkin taas rakennuksen toinen oleellinen näkökulma. Lähtökohtaisesti pyrin yksinkertaisuuteen, toimivuuteen, edullisuuteen ja ekologisuuteen. Lisäksi toteutustavan on oltava melko helposti opittavissa. Periaatteessa pitäisi selvitä internetin avulla. C.G. Jungin alkuperäistä ajatusta kunnioittaen ja mukaellen rakennukseen ei tule sähköä, eikä viemäröintiä: ’’ Jos 16. vuosisadan ihminen muuttaisi talooni, vain öljylamppu ja tulitikut olisivat hänelle tuntematonta’’. (C.G. Jung, Unia, ajatuksia, muistikuvia. Suom. Mirja Rutanen)

Rakennustekniikkaan liittyen ajatuksissani on alusta asti siintänyt idea käyttää savea oleellisimpana elementtinä. Tarkempi tutkimus aiheeseen on vienyt minut katsomaan lukuisia Youtube –videoita ja kirjoituksia erilaisista savirakentamistekniikoista. Tällä hetkellä pölkkysavi –tekniikka on varteenotettavin. Se on verrattain nopea ja suhteellisen helppo tapa rakentaa seinät ympyrän muotoiselle talolle. Puupölkkyjä käytetään tiilien tapaan saviseoksella toisiinsa liitettyinä. Seinä voidaan viimeistellä rappauksella, jolloin pölkyt jäävät piiloon. Pölkkyjä aletaan pinoamaan noin puoli metriä korkean luonnonkivisokkelin päälle.

Yksityiskohta pölkkysaviseinästä. Kuva: Petri Haavisto

© 2018 by Kukoistus with graphics by pippuriina.com

Kullaantie 739, 32860 Korkeaoja, Kokemäki

  • Seuraa facebookissa!