TYÖRYHMÄ 2018

 

Henri Ijäs (s. 1983) on kiinnostunut esineisiin kätkeytyvästä potentiaalista, niiden kyvystä muuntautua ja synnyttää totutusta poikkeavia mielleyhtymiä. Etenkin erilaisten valmisesineiden välisten interaktioiden, tilallisesti koettavaksi muutettujen kuvien ja materiaaliskokeellisten veistosten parissa työskentely muotoutuu niin intuitiivisten, konseptuaalisten kuin sommitelmallisten käytänteiden kautta väliaikaisiksi installaatioiksi.

 

Ijäksen teosten toistuvana teemana esiintyy ihmisen suhde muuhun luontoon. Tämän tematiikan parissa työskentelyä hän jatkaa myös Käsitekesässä, syventyen muodonmuutokseen metsässä.

 

https://henriijas.com/

 

https://www.instagram.com/henri.ijas/

 

https://www.mixcloud.com/HoochieCoochieman/

Lauri Kontula on esitystaiteilija, kulttuurituottaja, näyttelijä, työpajaohjaaja ja osallistavien esitysten suunnittelija. Hän on työskennellyt esitystaiteilijana mm. helsinkiläisissä esitystaiteen kollektiiveissa Toisissa tiloissa ja Todellisuuden tutkimuskeskus. Hän suunnittelee ja toteuttaa osallistavia esityksiä, esitystaiteen työpajoja, performansseja sekä esitystaiteen tapahtumia erilaisiin ympäristöihin. Vuonna 2016 Lauri aloitti luokanopettajan tutkintoon tähtäävän opiskelun Helsingin yliopistossa. Käsitekesässä 2018 Lauri toimii tuottajana, tukee muuta työryhmää ja kehittää näyttelyä asettuen sen vierailijan asemaan.

 

https://todellisuus.squarespace.com/todellisuuden-tutkimuskeskus/kontallaan

 

Karoliina Korvuon monialaista taiteellista työskentelyä kuroo kasaan tavoite tehdä ”todellisia tekoja oikeassa maailmassa”. 2018 Kankaanpään taidekoulusta valmistunut Karoliina tarkastelee mielellään taideteoksia performansseina, joissa työhön konkreettisesti liittyvät materiaalit ja työskentelymetodit kertovat ihmeellistä tarinaa rooleistamme tällä globaalisti verkottuneella planeetalla, jota ihminen erilaisissa tietoisuudentiloissaan harhaillessaan horjuttaa – vai horjuttaako?

Käsitekesään Karoliina suunnittelee installaatiota, joka sijoittuu Korkeaojan tilan omenapuutarhaan.

https://karoliinakorvuo.wordpress.com

https://www.instagram.com/karoliinakorvuo/

 
 

Jussi Matilainen

Työskentelyni rakentuu vaihtelevissa medioissa ja konteksteissa. Olen valmistunut 2002 taidemaalariksi, mutta jo pian aloin kokea sen tarjoaman taiteilijaidentiteetin liian rajoittavaksi. Siitä lähtien erilaiset yhteistyömuodot ja eri välineitten välimaastossa toimiminen ovat olleet olennainen osa taiteilijuuttani. Performanssitaide on ollut kehittymiseni kannalta merkittävässä roolissa ja olen sen kautta päätynyt hyödyntämään myös liikkuvaa kuvaa eri muodoissaan. Esityksissäni olen tutkinut mm. ruumiillisen tiedon tuottamista steppitanssin avulla (Tap-Mapping). Hyödynnän työskentelyssäni tutkimuksellisuutta: usein teostyön lähtökohtana on jokin olemassa oleva teksti tai kuva, jonka ympärille työskentelyni kietoutuu. Teokseni Käsitekesässä on osa laajempaa prosessia, jossa pyrin käsittelemään eri tavoin modernin rationaalisen ajattelun kehittymistä uudella ajalla - keskeisperspektiivin ja optiikan kehittyminen asettivat suuntaviivat modernin subjektin synnylle. Tiedon täydellisimmäksi malliksi vakiintui matematiikka. Maailmasta tuli objekti ihmiselle.

Juha Mehtäläinen kokee että taiteellinen - kuten kaikki muukin - työskentely on parhaimmillaan erottamatonta itse elämästä. Luomisen ja työskentelyn kokemus on lopputulosta tärkeämpää. Häntä kiinnostaa erityisesti pitkäkestoiset projektit ja prosessit. Hän viihtyy myös osana monitaiteellisia ryhmiä.

 

Tällä hetkellä hän on erityisen kiinnostunut puutarhoista ja kasvimaasta. Käsitekesässä hän aloittaa prosessin joka on toivon mukaan häntä itseään pitkäikäisempi: metsäpuutarhan istuttamisen.

 

nabbteeri on vuodesta 2008 toiminut kollektiivi, jonka muodostavat Janne Nabb (s. 1984) ja Maria Teeri (s. 1985). He asuvat ja työskentelevät Ylimarkun kylässä Pohjanmaalla, ja viimeisen vuoden aikana heidän teoksiaan on ollut esillä kotimaan lisäksi Ruotsissa, Serbiassa, Hollannissa, Etelä-Koreassa sekä Britanniassa. nabbteerin hetkellisissä ja monimuotoisissa teoksissa limittyvät esimerkiksi erilaiset ylijäämät, löytömateriaalit, lainatut kappaleet ja 3D -animaatiot ja ne muodostuvat usein tekopaikan ehdoilla. Työpari on viime aikoina työskennellyt erityisesti monilajisten kohtaamisten ja lahopuutematiikan parissa. Käsitekesässä he hyödyntävät maa- ja metsätaloudessa syntyviä orgaanisia ylijäämiä ja rakentavat niistä teoksia, joiden on tarkoitus puhutella myös ei-inhimillisiä kesänäyttelyvieraita.

http://nabbteeri.com

 

Jorge Pereira, lives in Lagos, Portugal.

Visual artist, curator and producer in LAC – Laboratório de Actividades Criativas since 2007.

He is an artist with a peculiar visual language that embraces the traditional and controversy themes. He started being a sculptor in 1998 and after that passed through many different artistic fields, such as archeological drawing, graphic design, painting, art installation and space management. Being now responsible for an “open” curation of LAC’s projects - Kick in the eye, ARTURb, Roots and Pinhole. Jorge Pereira, lives in Lagos  and in the last years he has been exploring stencil art as a vehicle of expression in his artwork.


Between sustainability and Extinction

For the Kasitekesa Residency it is intended that we take sustainability as the main clue to generate an artistic process. My artistic research has been focused in something that is not so positive regarding sustainability. For this residency my artistic intervention will be related with the perception of an extinct world. Considering that the whole human race is conscious about our abrupt development and our extreme consumption, being now 7,6 billions in the world, I believe that this planet is not enough for us. We all are not able to find a solution to stop this growing process now!

Even if we have small manifests already done, the main humanitarian fights are related with capitalistic principals and not humanitarian ones, because the development of the human race is razed in the consumption of the natural resources. All the inventions in profit of human race evolution are based in private patents that require payments and they’re never open for the general population. This is way Africa is still without drinkable water for example. All this political and simple human decisions doesn’t provide a sustainable development in the Hearth.

Taking this point of view, my concept for Kasitekesa Residency is the apocalyptic future. We will not die alone, and there is a notion of possible human extinction. The visual references that I’m taking in account are related with the “Svalbard Global”, which is the world largest seed vault in the world to save the biodiversity of the species of crop that serve as food for the populations in the world and their countries.

The installation intend to take the spectator into a post existence feeling, where you can find a variety of seed vaults flowing around Kasitekesa places.

 

Ronja Ropponen on 31-vuotias kokonaisvaltaista hyvinvointia opiskeleva touhuaja, jonka kiinnostus siirrettäviin minitaloihin toi jo viime kesänä Korkeaojalle. Syksyllä hän alkoi rakentamaan itselleen pientä taloa ja tänä kesänä talon on tarkoitus valmistua. Talo on rakennettu puusta trailerin päälle ja kooltaan n. 21m2 + parvi. Materiaalivalinnoissa ympäristöystävällisyys ja myrkyttömyys on ollut tärkeää. Taloon pääsee tutustumaan Käsitekesä-näyttelyn yhteydessä.

 
 

Oskari Tolonen

 

Tänä keväänä olen kiinnostunut puista, ilmasta ja tasapainosta. Vastentahtoisuutta koen yötä sekä sekavuutta kohtaan, ja paneudun myös niihin. Tasapainoa olen lähestynyt kuitenkin symmetrisenä ideana, en vastakohtien kautta. Ääripäät sinänsä eivät kiinnosta, vaan keskiakseli, jollainen jokaisella kappaleella ja kenties ideallakin on.

 

Käsitekesään pystytän valmistamani talon, jonka alkuperäinen muoto kehittyi piittaamatta suojasta ja perustarpeiden turvaamisesta, sen sijaan talon arkkitehtuuri vastaa kysymykseen, Millainen talo antaa mahdollisuuden elää vapaasti? Eläminen tässä tarkoittaa kehoon, tajuntaan ja luovuuteen keskittyvää, arjesta ja yleisestä maailmasta riippumatonta, suoraa toimintaa. Käsitekesässä lähestyn teostani alussa luettelemieni aiheiden kautta. Talo esiintyi ensimmäisen kerran 2014 teosnimellä Tabernaakkeli.

 

Olen 35-vuotias taiteilija ja asun Tampereella. Käytän useita välineitä, kuten piirustusta, liikkuvaa kuvaa ja musiikkia. Keskeistä teoksilleni on kuva, materiaali, esineellisyys ja tila. Käsitekesän lisäksi teoksiani on vuoden 2018 aikana esillä ryhmänäyttelyissä Keskoset, Pispalan Nykytaiteen keskus, Tampere, MINI Kolarissa, ja yksityisnäyttelyssä Galleria Rajatilassa, Tampereella.

 

oskaritolonen.wordpress.com

https://www.instagram.com/o_s_k_a_r_i__tolonen/

Ville Kirjanen, nouseva vesimies, kuvataiteilija, keraamikko, kuvanveistäjä, vastahakoisesti porilaistuva, yhdistys ja taiteilijakollektiivi T.E.H.D.A.S Ry:n jäsen, antagonistinen mutta lojaali, hilpeä, synkeämielinen, parranhivelijä, viskin ystävä, arvokonservatiivi liberalisti, luterilainen ateisti, hedonisti, moralisti, hellenisti, germanisti, humanisti, elitisti, voyeuristi, onanisti, eskapisti, egoisti, seksisti, sovinisti, perfektionisti, pessimisti, dadaisti, deisti.

Käsitekesäsässä olen mukana luomassa arvokuplaa, jossa helisen kunnes se puhkeaa.

 

Aku Koskinen on Kankaanpään taidekoulussa ensimmäistä vuotta opiskeleva 3D-suunnittelija.

 

Koskisen tausta painottuu erityisesti pelikehityksen puolelle, jonka projekteissa hänen vastuualueenaan on ollut visuaalinen suunnittelu ja toteutus.

Sulautuminen pelikehityksestä perinteisemmän taiteen pariin on tuonut mukanaan Koskiselle erityisen kiinnostuksen teoksiin, joissa tiede ja taide yhdistyvät.

 

Käsitekesää varten Koskinen luo näyttelyyn sijoittuvasta ikipuutarhasta 3D-mallin, jonka tarkoitus on ennustaa ikipuutarhan ulkonäköä tulevaisuudessa.

 

www.artstation.com/aqpetteri

 

Mikko Ängeslevä (s.1982) on kuvanveistäjä ja taidemaalari. Myös suhde esiintymiseen, kuten tuliperformanssiin on läheinen. Mielenkiinto ja avoimuus erilaisia luovuuden toteuttamistapoja kohtaan on keskeistä taiteen tekemisessä. Viime vuosien aikana hän on työstänyt enimmälti kierrätysmateriaalipohjaisia teoksia taiteen eri tekniikoita yhdistäen ja niiden merkityksiä mietiskellen. Näyttelyitä ja muuta julkista taiteellista toimintaa on ollut vuodesta 1999 lähtien kotimaan ohella Ranskassa, Ruotsissa, Virossa, Ghanassa, Portugalissa ja Latviassa. Käsitekesä –tapahtumassa Ängeslevä on taideprosessin ohella tuottajana. Tampereen seudulta lähtöisin oleva kuvataiteilija asuu nykyisellään Korkeaojalla, lakkautetussa kyläkoulussa, Käsitekesä -miljöön tuntumassa.
 

’’On innostavaa ja jännittävää olla mukana Käsitekesän kaltaisessa projektissa. Tapahtuman teemat, älykäs luonto ja ekologinen rakentaminen, ovat hyvin ajankohtaisia, sekä mielenkiintoisia. Omassa projektissani pääsen yhdistämään rakennusalalla saamaani kokemusta kuvanveistotaiteeseen ja C.G. Jungiin. Aion rakentaa majan, jollaista Jung suunnitteli alun perin Sveitsin Bollingeniin 1920 –luvulla. Hän koki alkukantaisen majan toteuttavan kokonaisuuden idean, perheen kokonaisuuden, johon kuuluu myös kaikenlainen pikkukarja. Jung halusi rakentaa asuinsijan, joka vastaa ihmisen perimmäisiä tunteita. Sen oli luotava turvallisuuden tunnetta – ei ainoastaan fyysisesti vaan myös psyykkisesti. Minun versiossani keskeisin rakennusmateriaali on olkisavi. Maja käsittää yhden huoneen, jossa on saviuuni. Pyrkimykseni on toteuttaa asumuksesta kestävä ja pitkäikäinen, mahdollisimman pienellä hiilijalanjäljellä.’’
 

www.ngeslev.com

 

Hanna Välitalo

 

Suvadeep Das

He is a multi-disciplinary artist. He graduated from Theater Academy, Helsinki with MA in Live Arts and Performance Studies in the year 2015 He receivedMA degree in Visual Arts from Dehli College of Art, India in the year 2004 . He is the recipient of Taike half year Artist grant from January to June 2018. He is interested in the aspect of public anatomy – making and doing something with public. The tools of intervention, interaction, anticipation, perception and the sense of community. Interest in engaging people to perform to have access to collective understanding of Art form. He combines the notion of Body and material in his performance . The question of the existence of ‘the Other’ in the space of ‘An-Other’ formed into an important area of his work. His status as an outsider, intermingling through performances and actions in a foreign land, is an important approach, more in the line of hyphen rather than a slash. He combines Music, Visual Art, Bodily writing in his creative process.

My Works and Practices:

 

https://perfophilosuva.wordpress.com/

 

Artist Page of Facebook:

https://www.facebook.com/Perfo-Philosuva-Suva-137490536324798/

 

Current page based on the Log Drum Communication Project:

https://www.facebook.com/Log-Drum-Communication-Project-432844733820441/ 

 

Aapo Korkeaoja

 

Käsitekesä on kuraattori-taiteilijan missio tuoda mullalle maistuva nykytaide iholle ja kynsien alle. Omassa työssään taiteilijana Korkeaoja tykkää riskien otosta, henkilökohtaisuudesta ja mahdollisuudesta pysähtyä.  Performanssit ovat taiteilijan peruskamaa, mutta vaihetelevasti työ rönsyilee installaatio, digitaalisen, käsitteellisen ja elävän puolelle.

 

Käsitekesän työnäni tutkin porttiteoriaa, joka on yksi nykykulttuurin hassu jäänne ja pimeä uskomus. Installoin (jos ehdin) porttiteorian triptyykiksi; osaksi ajatusmaailmaa, luontoa ja taidemaailmaa.

 

Käsitekesän kuratointi on unelmahomma, jossa on ollut mahdollisuus luoda täysin uniikit puitteet taiteelle, tehdä työtä mielenkiintoisten ihmisten kanssa: haastaa, kannustaa ja nauttia. Työryhmän päivät tulevat koostumaan taiteellisen työn lisäksi felliniläisistä pitkistä ruokapöydistä, joraamisesta ja yhteisistä keskusteluista.

 

Kun Käsitekesä on valmis, pukee Korkeaoja maanviljelijän asunsa ja suuntaa heinäpellolle.

 

Josefina Björk

 

Josefina Björks (b 1985) practice evolves around participatory performances. Both in her own projects and in her collaborations with other companies. Her work often locates itself in the inflection point where the psychological meets the structural, more precisely how contemporary structures such as market forces affect human relation and behavior. Thru a screwed, yet honest play field the performer and participant are invited to investigate different glitches in the contemporary structure. Glitches such as commodification of intimacy, the spectacle vs the complex relations and market logical desires such as objectification and exotification for example. At Käsitekesä Josefina is doing an audio walk were humans relation to other lifeforms such as threes and bushes is investigated.

 

Henri Lokki on filosofi ja monialayrittäjä. Filosofina ja yrittäjänä hänen keskeinen missionsa on ollut erilaisten ongelmien ratkaiseminen, ja tämä on vienyt hänet niin kestävän maa- ja metsätalouden, maisemasuunnittelun, ekorakentamisen, koulutuksen, matkailun aloille kuin taidetapahtumien ja kulttuurin tuottajaksi.

Lokki on tuottanut erilaisia kulttuuritapahtumia Suomessa, kaakkois-Aasiassa, Euroopassa sekä väli- ja pohjois-amerikassa vuodesta 2007. Väli- ja etelä Amerikassa Lokki teki myös esiintymis kiertueen Caravana de Cura orkesterin perkussionistina.


Tällä hetkellä Lokki tuottaa mm. Reposfääri festivaalia. Ekorakentamisen puolella Lokki tunnetaan Kotonen - liikuteltava pientalo konseptista.  

Käsitekesässä Lokki tuottaa oheistapahtumia sekä tutkii ja esittelee näyttelyn teemojen taustalta löytyviä ajatuksia filosofin roolista käsin.

 

© 2018 by Kukoistus with graphics by pippuriina.com

Kullaantie 739, 32860 Korkeaoja, Kokemäki

  • Seuraa facebookissa!